Drugačiji od drugih

Drugačiji od drugih?

Postoje ljudi, koji idući kroz život stalno imaju osećaj da su drugačiji. Na njih veoma utiču raspoloženja drugih ljudi, osetljivi su na galamu, jake zvukove i mirise, hladnoću ili toplotu. Ne osećaju se prijatno na velikim skupovima, zabavama ili u trgovačkim centrima. Zbunjuju doktore govoreći o svojim bolovima i drugim simptomima koji medicinski ne mogu da se objasne. Često im se upućuju komentari tipa: „Moraš li uvek sve da komplikuješ?“, „Zašto tako reaguješ?“, „Pa ne uzimaj sve k srcu!“, „Zašto si toliko osetljiv/a?“

Test: Da li ste hipersenzitivni?

Pored hipersensibilnih ljudi ima i hipersenzitivnih. Među ostalom, osobine tih ljudi su i da mogu da osete i predvide buduće događaje, mogu da osete raspoloženja drugih ljudi i imaju razvijenu intuiciju.

Odgovorite na dole navedene tvrdnje spontano, sa „da“ i „ne“.  Sa “da” odgovorite ako za vas neka tvrdnja više ili manje važi, a ako sasvim malo ili uopšte ne važi, odgovorite sa “ne”. Ako za neke tvrdnje niste sigurni, pitajte nekoga ko Vas dobro poznaje, najbolje nekog člana porodice ili partnera/partnerku.

Postoje ljudi koji su posebno nadareni i imaju više talenata.  Osećaju se dosta različitije od drugih i ponekad im je teško da se prilagode okolini. Nazivaju se SKENER - ličnostima. 

Popunite sledeći test i vidite da li ste SKENER - ličnost? Da li ste multitalentovani?