Školovanje i Edukacije

Edukacija MFP Coach - Čitanje iz Morfičkog polja 13, 14, 15 i 16.04.2018 i 8, 9, 10 i 11.06.2018, mesto održavanja: Ajurveda centar, Džordža Vašingtona 13, Novi Beograd

Morfička polja prema engleskom biologu Rupertu Sheldrake-u, su energetsko-informacijska polja u kojima je pohranjeno svo znanje i iskusvo koje postoji u Univerzumu. U njemu se nalaze informacije o svim ljudskim bićima, životinjama i celoj prirodi, nezavisno od vremena i prostora.

Biolog Rupert Sheldrake je omogućio da se nauka sretne sa duhovnošću. On naučno potvrđuje ono što su stare kulture još pre više hiljada godina znale - da je sve sa svime u Univerzumu povezano.Informacije iz Morfičkog polja su dostupne svakom ko nauči da se naštimuje na frekfenciju polja. Na Edukaciji MFP COACH - ČITANJE IZ MORFIČKOG POLJA pruža se fundirano znanje za ulazak i čitanje iz Morfičkog polja.

Međunarodna Edukacija Holistic Coach - LENS, 17.08. - 25.08.2018, Hotel Jezero na Borskom jezeru

Edukacija HOLISTIC COACH - LENS SADRŽI NAJDELOTVORNIJE TEHNIKE LIČNOG I DUHOVNOG RADA. OVO JE ESENCIJA MNOGIH UČENJA, KAO “ KREM DE LA KREM”.    DAJE KOMPRIMIRANO ZNANJE IZ MNOGIH METODA NA SVIM NIVOIMA: MENTALNOM, TELESNOM, ENERGETSKOM, EMOTIVNOM I DUHOVNOM.

Ovo je JEDINA KOUČING EDUKACIJA na našim prostorima koja u svom sklopu nudi "otvorene koučing sesije",  Na taj način učesnici stiču uvid u to kako izgleda "živa koučing sesija",

Isto tako, ovo je i jedina edukacija koja sadrži način rada sa  HSL i SKENER - Ličnostima.