Edukacija MFP Coach - Čitanje iz Morfičkog polja 13, 14, 15 i 16.04.2018 i 8, 9, 10 i 11.06.2018, Beograd, Ajurveda centar, Džordža Vašingtona 13, Novi Beograd

EDUKACIJA MFP COACH - ČITANJE IZ MORFIČKOG POLJA: 13, 14, 15 i 16.04.2018 i 8, 9, 10 i 11.06.2018 , Beograd

Šta se ovom edukacijom dobija:

Uz odgovore koji se čitaju iz Morfičkog polja omogućava se jasnoća u svim životnim oblastima (zdravlje, posao, odnosi, finansije...). Dobijaju se smernice za odabiranje najboljeg puta za dolazak do odgovarajućih rešenja.

MFP Coaching je namenjen svima koji su:

 • na putu svog ličnog i duhovnog razvoja
 • terapeutima, energetičarima, koučima
 • u Biznis Konsaltingu
 • HSL i skener ličnostima

Terapeuti, energetičari i koučevi mogu koristeći tehnike za čitanje iz Morfičkog polja da znatno poboljšaju efiktivnost svoga rada sa klijentima. Uz MFP tehnike jako brzo se locira izvor problema i samim tim se klijent brže dovodi do odgovarajućih rešenja.

Pogledajte videa:

Velika životna transformacija - Iskustva - Čitanje iz Morfičkog polja

Čitanje iz morfičkog polja

Morfička polja prema engleskom biologu Rupertu Sheldrake-u su energetsko-informacijska polja u kojima je pohranjeno svo znanje i iskusvo koje postoji u Univerzumu. U njemu se nalaze informacije o svim ljudskim bićima, životinjama i celoj prirodi, nezavisno od vremena i prostora.

Biolog Rupert Sheldrake je omogućio da se nauka sretne sa duhovnošću. On naučno potvrđuje ono što su stare kulture još pre više hiljada godina znale - da je sve sa svime u Univerzumu povezano. U višegodišnjim duhovnim pravcima se intenzivno koristilo čitanje iz morfičkih polja, samo što se je to nazivalo drugim imenima.

Najčešće postavljana pitanja u vezi čitanja iz Morfičkog polja:

- Koja pitanja mogu da se postavljaju morfičkom polju?

Iz svih oblasti života: emotivni život, partnerski i bračni odnosi, posao, finansije, biznis, zdravlje...

Na taj način se stiže jako brzo do uzroka nekog problema i dobija se put i način za njegovo prevazilaženje.

- Kako se dobijaju odgovori za druge?

Kada se osoba (klijent) javi i zakaže termin za Coaching MFP, tada može sve da pita što ga interesuje. Na taj način daje dozvolu da joj se čita iz morfičkog polja.

- Da li je potrebno lično prisustvo ili je moguće i preko telefona ili skajpa?

Moguće je i uživo i preko skajpa i telefona/vibera.

- Koje podatke osoba treba da da MFP Kouču da bi dobila odgovore iz Morfičkog polja?

Samo svoje ime i prezime i datum i godinu rođenja.

- Da li može baš sve da se pročita iz Morfičkog polja?

Polje ima svoju samoregulaciju, tako da ne dozvoljava svoju zloupotrebu. Poverljive privatne informacije, kao i poverljive poslovne informacije firmi i organizacija su pod zaštitom samog polja i ne daju se na uvid.

- Da li mogu za decu da se dobiju odgovori iz Morfičkog polja?

Da, za decu do 13 godina. Iznad 13 god. dete mora da da saglasnost.

Struktura Edukacije MFP Coaching - Čitanje iz morfičkog polja

Da bi se dobili odgovori iz morfičkog polja na postavljena pitanja, potrebno je da se ostvari dublji kontakt sa sopstvenom intuicijom (sedmim čulom, instinktom). Mnogi već imaju razvijenu intuiciju i mnogo puta su se u životu već uverili u to (predosetili su neki događaj ili više događaja, mislili na nekoga i on se javi itd).

Ili na primer kada kažemo "ja jednostavno osećam da je to tako..." ili kada se kaže - osećaj iz stomaka. Ali kako da budemo sigurni da je to baš upavo tako, da je to zaista naša intuicija a ne deo našeg uma? To je i najveća prepreka u radu sa intuicijom ili čitanjem iz Morfičkog polja. Kako da zaista "pročitamo" tačnu informaciju koja neće biti obojena našim filterima?

Šta su zapravo naši filteri? To su naša ubeđenja o životu i svetu. Mi naše filtere stičemo u toku života, kroz naša iskustva, kroz naše vaspitanje, od roditelja, učitelja, sredine, zajednice, od naših predaka, iz naših prenatalnih iskustava.... To je ono u šta mi verujemo da je ISTINA. To su naša verovanja tipa: "Život je takav i takav... Muškarci su... Žene su..." Naši filteri su i najveći uzroci naših konflikata sa ljudima, pogotovu sa bliskim osobama. Kada na primer kažemo: "Da me voli on/ona bi uradio/la to i to..." Ali on/ona ne može to da uradi, jer ima svoje filtere koji su drugačiji od naših. Ili kada se na nekoga naljutimo, ili se neko na nas naljuti, obično je to zato jer ne razumemo zaista kako ta druga osoba vidi datu situaciju, ne razumemo njena ubeđenja i stavove. Teško nam je da shvatimo da svako ima svoju ISTINU i da je često "istina" drugih različita od naše "istine". I ne radi se tu o tome ko je kriv ili prav, već se radi o nerazumevanju različitih pogleda na svet.

Da bi mogli zaista da razlikujemo svoju intuiciju od svog uma, potrebno je prvo da ispitamo sopsvene filtere. To znači da se pozabavimo svojom tamnom stranom. Tamna strana nije negativna ili loša strana, več naša neosvetljena strana, deo našeg nesvesnog. Što više postajemo svesni svojih postupaka, svojih misli i osećanja, to više možemo da razlikujemo intuiciju od svog uma.

Iz tog razloga se Edukacija MFP Coach sastoji iz dva bloka.

Na prvom bloku se kroz iskustvene tehnike "uči" da se prepoznaju sopsveni filteri. Kroz vežbe i tehnike na svim nivoima, mentalnom, telesnom, energetskom, emotivnom i duhovnom se prerađuju doživljena iskustva i osvešćuju se sopstvena ubeđenja. 

Prorađuje se odnos sa roditeljima, odnos sa pretcima, neprijatna iskustva iz detinjstva i mladosti. Isto tako za one koji imaju neki problem, bilo zdravstveni ili iz druge oblasti života daju se specijalne tehnike za otkrivanje poruke koju taj problem nosi. Zatim se radi i na otkrivanju sopstvene svrhe i nalaze se načini za njeno ostvarivanje.

Neko može reći. "Ja sam na odnosu sa roditeljima puno radio/radila, oprostio/la sam.... Znam da su radili najbolje što su znali i umeli, ali eto toliko su i sami znali...." Ili neko može reći: "Ja sam imala sasvim lep i korektan odnos sa roditeljima, ne vidim šta trebam na tome da radim..." ili: "Dosta mi je rada sa roditeljima, želim da radim na ostvarenju svojih ciljeva..."

Ne radi se o tome da li je odnos bio dobar ili loš, već se radi o tome da osvestimo uverenja koja smo stekli od porodice i predaka, da se odvojimo od nekih uverenja koja nisu u saglasju sa našom suštinom. Jer svi ti odnosi imaju uticaja upravo na ostvarenje naših ciljeva, iako možda na prvi pogled to tako ne izgleda. I kada te odnose osvestimo i proradimo, tek tada možemo da se spojimo na nivou srca sa našim roditeljima i predcima i iskoristimo deo tog nasleđa u cilju ostvarenja našeg puta duše ili puta srca. Tada možemo da otkrijemo koji naši ciljevi su zaista ciljevi naše duše i da ih ne mešamo sa ciljevima ega.

Isto tako kada kažemo da smo oprostili sve svima, pitanje je iz kog dela nas smo oprostili. Da li iz mentalnog dela ili iz svih naših delova? Šta je sa onom našm devojčicom ili dečakom u sebi, šta je sa tim osećanjima? Praštanje je proces i ima više nivoa.

Isto tako prvi blok edukacije je dobar i za sve one koji se bave Zakonom privlačenja, ali ipak ostaje nešto u nekom delu života što se nikako ne ostvaruje i pored svih afirmacija i vizuelizacija. Mnogi od nas su čuli izreke: "Misli su ono što određuje naš život. Promeni misli i promenićeš svoj život". Sve je to tako, samo što je problem da jako malo misli kojih imamo su svesne misli. Jer mi privlačimo ono što jesmo, a ne ono što afirmišemo. Tako da na ovom delu edukacije mogu da se otkriju i podsvesne blokade koje stoje na putu ostvarenja željenog.

Na taj način počinje da se život živi iz srca, oseća se bezuslovna ljubav i povećava se unutrašnji mir i životna radost. Znači postajemo "pozitivniji" iznutra, ne trudeći se da budemo pozitivni. Jer tu je zapravo velika razlika. Stvar je da taj pozitivizam i životnu radost zaista osetimo i tada zraćeći je idemo lakše kroz život.

Tako se budi ljubav prema sebi. To je jedan je od "najlekovitijih" načina za realizaciju sopstvenih potencijala, jer podstiče oslobađanje od destruktivnih ubeđenja i iluzija Uma. 

Znači, PRVI BLOK EDUKACIJE OMOGUĆAVA DUBINSKI RAD NA SEBI, na svim nivoima: mentalnom, emotivnom, energetskom i duhovnom. Suočavanje sa svojim najdubljim blokadama se radi kroz ISKUSTVENE vežbe, kroz koje se dobijaju UVIDI za moguća rešenja mnogih životnih problema.

Sadrži metode i tehnike, kako bi se omogućilo dobijanje nefiltriranih odgovora iz Morfičkog polja, koji nisu obojeni sopstvenim interpretacijama. Radi se "raščišćavanje sopstvenog unutrašnjeg terena". To sve je omogućeno kroz: 

- razjašnjenje sopstvenih životnih tema

- sagledavanje svoje životne i poslovne situacije iz šireg aspekta

- dobijanje uvida na koji način privatni i poslovni problemi zavise od davnih iskustava zabeleženih u podsvesti

- isceljenje odnosa prema sebi i odnosa sa najbližima (roditelji, braća, sestre, partner/ka... kolege, šefovi)

- oslobađanje od destruktivnih karmičkih uticaja i uticaja predaka

- energetsko povezivanje sa pretcima i familijom u cilju jačanja sopstvenih "korena"

- dobijanje odgovora na pitanje: Ko sam ja? Koja je moja životna svrha? 

- iskustvo Kreacije u realizaciji sopstvenih potencijala

- povećanje ljubavi prema sebi

Moguće je da se poseti samo prvi prvi blok edukacije. I svi oni koji se uopšte ne interesuju za čitanje iz Morfičkog polja mogu na ovom prvom bloku da dobiju: 

- Rasčiščavanje svojih odnosa, svojih tema, da doznaju gde leže blokade u ostvarenju njihovih ciljeva u svim životnim oblastima (zdravlje, posao, odnosi, finansije)

- Da daju svom životu sasvim novi tok, da postignu unutrašnji mir i povećaju životnu radost

Prvi blok se posebno preporučuje:

- svima koji su na putu ličnog i duhovnog razvoja

- terapeutima, energetičarima i koučima, jer NAJBOLJI način za uspešnost rada sa klijentima je upravo dubinski rad na sebi. Mogu i da obogate svoj asortiman usluga novim i efektivnim tehnikama, kombinujući ih sa svojim metodama koje već rade i da ih primenjuju u radu sa klijentima. 

U grupi svako radi na svojim ličnim temama i nemora da govori o svojim ličnim problemima.

Na prvom bloku edukacije se dobija skripta sa konkretnim tehnikama i uputstvima za rad, koje dalje mogu da se koriste u svakodnevnom životu. A oni koji se već bave nekom vrstom rada sa klijentima mogu te tehnike da koriste i kombinuju sa svojim metodama koje već primenjuju.

DRUGI BLOK EDUKACIJE:

Nakon intenzivnog procesa u radu sa samim sobom koji se ostvaruje kroz prvi blok edukacije, na drugom bloku Edukacije se uče konkretni koraci za ulazak u morfičko polje. Uči se kako da se naštimujemo na frekfenciju polja. Zatim se uči kako se dobijaju odgovori iz Morfičkog polja na postavljena pitanja.

Drugi blok edukacije pored toga što je namenjen svima koji su na ličnom i duhovnom putu, kao i energetičarima, terapeutima i koučevima, namenjen je i svima koji se nalaze u BIZNIS KONSALTINGU.

U današnje vreme se u firmama pored stručnosti rukovodećih kadrova, veoma velika pažnja posvećuje i stepenu kretivnosti stručnjaka. A kreativnost se povećava uz mogućnost većeg korišćenja sopstvene intuicije. Zato se u mnogim evropskim zemljama organizuju i specijalizovani seminari Čitanja iz Morfičkog polja za firme.

Kako Čitanje iz Morfičkog polja iznimno pospešuje kontakt sa sopstvenom intuicijom, ova edukacija se preporučuje i svima koji se nalaze u privatnom poduzetništvu (imaju sopstvene firme) ili se pak nalaze na rukovodećim položajima u raznim firmama.

Dobija se i skripta sa svim korišćenim vežbama i tehnikama.

Drugi Blok edukacije može da se poseti samo posle apsolviranog prvog dela edukacije.

TERMINI:

Prvi blok edukacije: 

13, 14, 15 i 16.04.2018 (petak, subota, nedelja, ponedeljak)
 
petak od 16:00 - 19:00 h
 
subota i nedelja od 10:00 - 18:00 h
 
ponedeljak od 10:00 - 14:00 h
 

Drugi blok edukacije:

8, 9, 10 i 11.06.2018 (petak, subota, nedelja, ponedeljak)

petak od 16:00 - 19:00 h

subota i nedelja od 10:00 - 18:00 h

ponedeljak od 10:00 - 14:00 h

 
Način rada na ovoj edukaciji:
 

Svaka edukacija/obuka iz oblasti koučinga i ličnog/duhovnog/energetskog rada koliko i da pruža velika znanja, iskustva i uvide, ako se ta nova saznanja ne primene, već se to znanje samo "spakuje" u kofer već stečenog znanja, nakon izvesnog vremena sve se to izgubi u kolotečini svakodnevice. Svo znanje koje se ne primenjuje je prazno znanje. Kako se to ne bi desilo, već kako bi se još produbilo i povećalo dejstvo ove obuke i kako bi se naučeno zaista primenilo u svakodnevni život, nakon prvog dela obuke postoji poseban program za učesnike ove obuke. Taj program omogućava pratnju i podršku nakon završetka seminara, što enormno pomaže u postizanju velikih životnih promena. Taj program se sastoji u sledećem:

 • online povezivanje svih učesnika obuke
 • dobijate doživotnu podršku vaših kolega sa obuke u vezi Čitanja iz Morfičkog polja. Šta to znači?  To znači da kada se desi da imate neki problem ili Vam je potreban savet ili informacija šta je najbolje da učinite u nekoj životnoj situaciji, možete da se odmah obratite nekom od Vaših kolega/koleginica iz grupe. 
 • organizuju se redovni grupni tretmani rada na daljinu - bilo za učesnike obuke ili za članove njihovih porodica kada je nekome potrebna pomoć u vezi bilo kakvog problema (emotivnog, zdravstvenog...)
 • dobijate redovnu motivaciju i impulse s moje strane u vremetrajanju od tri meseca nakon završetka obuke
 • možete da mi postavljate pitanja i da brzo dobijate odgovore
 • upoznajete nove i interesantne ljude, sklapate nova prijateljstva
 • dobijate međusobnu podršku na vašem putu promena od drugih članova grupe koji su na sličnom putu

Ta međusobna podrška je veoma bitna, posebno kada se vratite kući posle prvog dela obuke, puni novih uvida, novih saznanja i nove energije. Vaši ukućani i bliska okolina nemogu dobro da vas razumeju, jer nisu prošli to iskustvo. A Vi nemožete ni da im objasnite Vaše iskustvo, jer se ono ne da objasniti, ono može samo da se doživi. Zato je od neizmerne važnosti kontakt sa drugim učesnicima seminara i Vaša međusobna podrška.

Voditeljica edukacije/obuke: Sonja Simonovska, osnivačica Programa LENS (Lakoća življenja-ENergija -Sreća), sertifikovani voditelj međunarodnih edukacija Integrativnog Disanja austrijske Organizacije ATMAN iz Beča, Voditeljica Edukacije Holistic Coach - LENS, Voditeljica Edukacije MFP Coach - Čitanje iz Morfičkog polja, autorica knjiga. U svom petnestogodišnjem iskustvu u radu sa klijentima pratila hiljade ljudi na njihovom putu ličnog razvoja i održala stotine radionica i seminara. Živi i radi u Beču i drži seminare u više zemalja. Više o Sonji ...

Pogledajte videa:

Velika životna transformacija - Iskustva - Čitanje iz Morfičkog polja 

Čitanje iz Morfičkog polja

Čitanje iz Morfičkog polja - besplatna konsultacija o obuci - MFP Coach 

 

Za ovu edukaciju je potrebno da se ispune određeni uslovi. Isto tako ova edukacija iako se obavlja u grupnom radu, prilagođava se svakom učesniku posebno u zavisnosti od njegovih potreba. Zato ako želite da dođete na obuku, OBAVEZNO se prijavite za besplatnu konsultaciju, kako bi videli kako konkretno Vama ova obuka može najbolje da koristi. Kod prijavljivanja navedite Vaše ime i prezime, željeni termin, pre ili posle podne, broj Vašeg telefona/vibera i Vašu skype adresu. Prijavljivanje za besplatnu konsultaciju u trajanju od 50 minuta je moguće na: office@lens.co.at