Međunarodna Edukacija Holistic Coach - LENS, 17.08. - 25.08.2018, Hotel Jezero na Borskom jezeru

Edukacija HOLISTIC COACH - LENS SADRŽI NAJDELOTVORNIJE TEHNIKE LIČNOG I DUHOVNOG RADA. OVO JE ESENCIJA MNOGIH UČENJA, KAO “ KREM DE LA KREM”. DAJE KOMPRIMIRANO ZNANJE IZ MNOGIH METODA NA SVIM NIVOIMA: MENTALNOM, TELESNOM, ENERGETSKOM, EMOTIVNOM I DUHOVNOM.

Specifičnosti ove obuke, koje je čine jedinstvenom ove vrste na našim prostorima:

- Pored grupnog rada svaki učesnik/učesnica obuke dobija INDIVIDUALNU pratnju u obliku individualnog koučinga, savetovanja i supervizije

- Svakoga dana se rade u grupi "otvorene koučing sesije". Na taj način učesnici stiču uvid u to kako izgleda "živa koučing sesija". 

- Daje se konkretan način rada sa  HSL i SKENER - Ličnostima.

Pored mentalnih koučing tehnika i pitanja u Holističkom koučingu - LENS se koriste i telesne i energetske tehnike, kao i tehnika emotivnog čišćenja. Na ovaj način se pruža mogućnost otklanjanja podsvesnih blokada, tako da Holistički koučing LENS predstavlja dubinski koučing.

Svi koji žele da kvalitetno i profesionalno pomažu drugima i vode ih na putu njihovog ličnog i duhovnog razvoja, potrebno je prvo da sami prođu kroz proces transformacije. To je upravo i najvažniji korak za uspešno bavljenje Coachingom. U tu svrhu se koriste LENS - Coaching tehnike. Integrativno Disanje, meditacije, telesni rad... Nema najboljih Coaching tehnika. Sve tehnike, koliko i da su dobre su samo alati. Klijent može da se dovede samo do onih stanja svesnosti, na kojima je i coach. 

Ova edukacija upravo daje mogućnost da svako prođe kroz svoj individualni transformativni proces i da ta stečena iskustva iskombinuje sa moćnim tehnikama LENS -Couchinga i primeni ih u svom profesionalnom radu. 

Edukacija HOLISTIC COACH sadrži sledeće teme:
 • Otkrivanje "pravih" želja, koje nisu produkt Ega
 • Pretvaranje želja u ciljeve
 • Kako pronaći kome koja strategija za ostvarenje ciljeva odgovara
 • Koučing za HSL i SKENER - Ličnosti
 • Načini ostvarenja ciljeva (emotivnih, zdravstvenih, poslovnih, duhovnih)
 • Punktuelno otklanjanje podsvesnih prepreka na putu ostvarenja ciljeva 
 • Poboljšanje odnosa: emotivnih, bračnih, porodičnih, poslovnih
 • Poboljšanje i unapređenje zdravlja
 • Pronalaženje poruka problema i bolesti
 • Oslobađanje od stresa i postizanje unutrašnjeg mira
 • Svesnost i samospoznaja
 • Oslobađanje od preteranih briga i previše razmišljanja
 • Oslobađanje od potisnutih emocija i strahova
 • Osvešćivanje destruktivnih životnih scenarija i njihovo prevazilaženje
 • Povećanje radosti i uživanja u životu
 •  Konkretne tehnike za ljubav prema sebi
 • Kako osetiti Magičnost života
 • Čišćenje karmičkih obrazaca
 • Kako zaista razumeti klijenta i pružiti mu empatiju
 • Najdelotvornija Coaching-pitanja
 • Obuka u metodi 2-Tačke, Kvantna Transformacija
 • Kako kombinovati energetske metode sa drugim coaching-metodama
 • Kako uključiti rad sa telom i rad sa emocijama u Koučing proces
 • Razvijanje i upotreba intuicije u radu sa klijentima
 • Uključivanje rada sa duhovnim vodičima (kada je to potrebno) i demistifikacija tog oblika rada
 • Rad sa "nezgodnim" klijentima
 • Sopstveni marketing

Edukacija Holistic Coach je namenjena svima koji žele da daju profesionalne Coaching usluge iz oblasti MUDROST ŽIVLJENJA. 

Posebno je namenjena za:

  • TERAPEUTE, ENERGETIČARE, PSIHOLOGE, VASPITAČE, NASTAVNIKE, TRENERE - mogućnost kombinovanja novih tehnika i metoda holističkog koučinga LENS sa sopstvenim načinom rada 

  • MENADŽERE, LJUDE NA POZICIJAMA, SAMOSTALNE PREDUZETNIKE - smanjenje stresa i postizanje vežih poslovnih rezultata uz manje napora

  • JAVNE LIČNOSTI, GLUMCE, UMETNIKE - smanjenje stresa i povećanje kreativnosti i uspeha u radu

  • HSL i SKENER ličnostima - za prevazilaženje unutrašnjih blokada, specifičnih za ovaj tip ličnosti

  • SVE KOJI SU NA PUTU LIČNOG I DUHOVNOG RAZVOJA - za dobijanje dubokih uvida i povećanje životne radosti

  Pogledajte video:

  Međunarodna Edukacija Holistic Coach LENS - rešavanje podsvesnih blokada

  Edukacija obuhvata:

  1. Prvi Blok 

  2. Drugi Blok 

  3. Svakoga dana se pored učenja vežbi i tehnika nudi i jedana otvorena koučing sesija za dobrovoljce iz grupe

  4. INDIVIDUALNU PRATNJU i PODRŠKU u obliku koučinga i savetovanja s moje strane na ličnom i poslovnom planu u periodu između blokova u roku od dva meseca

  5. Vežbanje sesija koučinga sa kolegama iz grupe

  6. SUPRVIZIJU za održane sesije koučinga sa  moje strane u periodu između blokova obuke

  7. Skriptu sa teoretskim i praktičnim delom, koja obuhvata objašnjenja svih vežbi i tehnika

  8. Sopstveni marketing

  9. Sertifikat HOLISTIC COACH LENS 

  Ova edukacija je praktično orijentisana. Pored učenja vežbi i koučing tehnika, svako od učesnika prolazi kroz sopstveni transformacioni proces. Svakog dana se nudi i jedna otvorena koučing sesija u trajanju od 60 min za dobrovoljce iz grupe. Na taj način učesnici stiču uvid u to kako izgleda "živa sesija". Prvi blok traje sedam dana, nakon koga su ostavljena dva meseca za rad i međusobno vežbanje u grupama. 

  Na drugom bloku su zastupljene teme: Supervizija i sopstveni Marketing.  Nakon završenih oba bloka edukacije dobija se sertifikat. U cenu Edukacije je uključen i Marketing: Imena svih koji uspešno završe edukaciju (uz njihove kontakt podatke) biće stavljena na sajtu www.lens.co.at (naravno ako oni to žele :)), što im daje veću mogućnost da im se obraćaju potencijalni klijenti.

  Prvi blok edukacije je otvoren i za sve one koji ne žele da se bave profesionalnim davanjem koučing usluga već žele da prođu sopstveni intenzivni transformacioni proces u cilju ostvarenja sopstvenih potencijala. To je seminar za sve koji su spremni za PROBOJ! Posebno se preporučuje HSL i SKENER - Ličnostima.

  Ovo je ujedno i intenzivni seminar PROBOJA. To je proboj u novi život, život u kome dominira ljubav prema sebi. Ljubav prema sebi je i najvažnija "alatka" za uspešan i srećan život. A zaista osetiti ljubav prema sebi je moguće SAMO kroz niz iskustvenih tehnika. 

  Seminar izobiluje pored veoma delotvornih koučing tehnika, muzikom, plesom, telesnim radom, humorom i lepim druženjima.

  Na edukaciji se uči i Metod-2-tačke, kao i njegova kombinacija sa drugim tehnikama. Za sve one koji već primenjuju ovaj metod ovo je prilika da ga dobro uvežbaju.

  Posebna pažnja se obraća u radu sa sopstvenim mislima: Kako stišati Um; Kako osvestiti misli i ne upletati se u njihove drame; 

  Voditeljica edukacije/obuke: Sonja Simonovska, osnivačica Programa LENS (Lakoća življenja-ENergija -Sreća), sertifikovani voditelj međunarodnih edukacija Integrativnog Disanja austrijske Organizacije ATMAN iz Beča, Voditeljica Edukacije Holistic Coach - LENS, Voditeljica Edukacije MFP Coach - Čitanje iz Morfičkog polja, autorica knjiga. U svom petnestogodišnjem iskustvu u radu sa klijentima pratila hiljade ljudi na njihovom putu ličnog razvoja i održala stotine radionica i seminara. Živi i radi u Beču i drži seminare u više zemalja. Više o Sonji ...

  TERMINI:

  Prvi blok: 17.08. - 25.08.2017, Hotel Jezero na Borskom jezeru 

  Drugi blok: 26.10, 27.10. i 28.10.2017, R&B College, Imotska 1, Beograd

  Detaljni plan rada: Edukacija Holistic Coach LENS

  Prvi blok: 17.08 - 25.08.2017

  17.08, petak: 17:00 - 19:00 h seminar

  subota, nedelja, utorak:

  6:30 - 8:30 vežbe u prirodi (telesne vežbe, meditacija, meditacija u pokretu, vežbe disanja) - opcionalno

  8:30 - 9:30 doručak

  9:30 - 13:30 seminar

  13:30 - 14:30 ručak

  14:30 - 15:30 pauza

  15:30 - 19.00 seminar

  19:00 - 20:00 večera

  20:00 - 21:30 seminar

  ponedeljak, sreda, petak:

  6:30 - 8:30 vežbe u prirodi (telesne vežbe, meditacija, meditacija u pokretu, vežbe disanja) - opcionalno

  8:30 - 9:30 doručak

  9:30 - 13:30 seminar

  13:30 - 14:30 ručak

  14:30 - 17:00 pauza

  17:00 - 19.00 seminar

  19:00 - 20:00 večera

  20:00 - 21:30 seminar

  četvrtak:

  6:30 - 8:30 vežbe u prirodi (telesne vežbe,meditacija, meditacija u pokretu, vežbe disanja) - opcionalno

  8:30 - 9:30 doručak

  9:30 - 13:30 seminar

  13:30 - 14:30 ručak

  14:30 - 19:00 pauza

  19:00 - 20:00 večera

  20:00 -21:30 seminar

  subota 25.08.2018:

  6:30 - 8:30 seminar u prirodi (telesne vežbe, meditacija, meditacija u pokretu, vežbe disanja) - opcionalno

  8:30 - 9:30 doručak

  9:30 - 13:00 seminar

  13:30 - 14:30 ručak

  Drugi blok: 26.10, 27.10 i 28.10. 2017, petak, subota, nedelja, Beograd

  9:30 - 13:30 seminar

  13:30 - 15:00 ručak

  15:00 - 18:00 seminar

  Smeštaj za prvi blok je u divnom hotelu JEZERO sa 4 * na Borskom jezeru:

  I pored intenzivnog programa ostavljeno je dovoljno vremena za druženje, šetnje u prirodi, kupanje u Borskom jezeru, sunčanje, plivanje i uživanje u Wellness - Spa centru hotela. Ishrana može da bude po želji: veganska, vegetarijanska ili mesna. Svako se individualno opredeli kakvu vrstu hrane želi :)

  NAJVAŽNIJE za jednu obuku koučinga:

  Biti uspešan u koučingu je moguće pored učenja teoretskog znanja obaviti i PUNO PRAKTIČNOG RADA. Praktičan rad na sebi, vežbanje koučing sesija sa kolegama i moja individualna pratnja u obliku koučinga, savetovanja i supervizije sa moje strane je SRŽ ove obuke. 

  Nakon prvog dela Edukacije/obuke sledi period uvežbavanja naučenog. Možete da budete uspešni u koučingu, samo ako dovoljno vežbate. Jedna stvar je naučiti načine i tehnike koučinga, a sasvim drugo je primeniti ih u praktičnom radu sa klijentima. Ova obuka nudi baš tu mogućnost, da dobro uvežbate naučeno. U tu svrhu se učesnici obuke online povezuju, tako da se na taj način dobija: 

  - Razmena sesija koučinga sa kolegama/koleginicama iz grupe (uživo ili online)

  - Moja supervizija za održane koučing sesije

  - Svako od učesnika dobija individualnu podršku s moje strane u vezi postizanja njegovih ličnih ciljeva - lični koučing

  - Dobijate doživotni besplatni koučing od Vaših kolega sa obuke

  - Organizuju se redovni grupni tretmani energetskog rada na daljinu sa Metodom 2 Tačke - bilo za učesnike obuke ili za članove njihovih porodica kada je nekome potrebna pomoć u vezi bilo kakvog problema (emotivnog, zdravstvenog...)

  - Dobijate redovnu motivaciju i impulse s moje strane u vremetrajanju od tri meseca nakon završetka obuke

  - Možete da mi postavljate pitanja i da brzo dobijate odgovore

  - Upoznajete nove i interesantne ljude, sklapate nova prijateljstva

  - Dobijate međusobnu podršku na Vašem putu promena od drugih članova grupe koji su na sličnom putu
  Ta međusobna podrška je veoma bitna, posebno kada se vratite kući posle prvog dela obuke, puni novih uvida, novih saznanja i nove energije. Vaši ukućani i bliska okolina nemogu dobro da vas razumeju, jer nisu prošli to iskustvo. A Vi ne možete ni da im objasnite Vaše iskustvo, jer se ono ne da objasniti, ono može samo da se doživi. Zato je od neizmerne važnosti kontakt sa drugim učesnicima seminara i Vaša međusobna podrška.

  Za ovu edukaciju/obuku je potrebno da se ispune određeni kriterijumi. Saznajte da li je ova obuka za Vas. Isto tako ova edukacija iako se obavlja u grupnom radu, prilagođava se svakom učesniku posebno u zavisnosti od njegovih potreba. Zato pre izvršene uplate OBAVEZNO se prijavite za besplatnu konsultaciju sa mnom, kako bi videli kako konkretno Vama ova obuka može najbolje da koristi. Kod prijavljivanja navedite Vaše ime i prezime, željeni termin, pre ili posle podne, broj Vašeg telefona/vibera i Vašu skype adresu. Prijavljivanje za besplatne konsultacije je od 15.12.2017 do 31.07.2018 na: office@lens.co.at