Za terapeute, energetičare, iscelitelje

Za terapeute, energetičare, iscelitelje i sve one koji se bave pomagačkim delatnostima veoma je bitno da sprovode svoju duhovnu i emotivnu higijenu, kako bi se održali u dobroj formi, pročistili svoju auru i energetski zaštitili. U radu s ljudima uvek ostane neki deo koji se "zalepi" na auru pomagača (energetičara, terapeuta, iscelitelja...) Jedan od najboljih načina za energetsku detoksikaciju je Integrativno Disanje. 

Veliki broj klijenata spadaju u grupu HSL i SKENER - Ličnosti. Za konstruktivan i delotvoran rad sa tim ličnostima PROGRAM LENS nudi i Edukaciju HOLISTIC COACH - LENS, koja daje specijalne načine upravo za rad sa osobama iz tih kategorija i to je jedina edukacija iz te oblasti na našim prostorima. Ova edukacija raspolaže nizom konkretnih načina i tehnika koje možete da ukomponujete u Vaš rad sa klijentima.

Isto tako, Edukacija Čitanje iz Morfičkog polja nudi mogućnost da još efektivnije pomognete svojim klijentima. Koristeći tehnike iz ove Edukacije možete veoma brzo da dođete do korena problema i načina za njihovo prevazilaženje.