What are you looking for?

Pravo na otkazivanje

Pravo na otkazivanje

Pravo na otkazivanje

Kao potrošač, imate pravo na otkazivanje u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga za raskid ugovora.

Nemate pravo na otkazivanje, ako ste se saglasili prilikom naručivanja, u slučaju da je usluga počela i kompletno je izvršena pre završetka roka za otkazivanje. Ako je usluga delimično pružena, više nemate pravo da otkažete.

Za digitalni sadržaj gubite pravo na povlačenje ako ste pristali na ovo: da dobijete trenutni pristup svim sadržajima.

Početak roka kada rezervišete Coaching

Otkazni rok je četrnaest dana od dana zaključenja ugovora.

Ugovor je zaključen u danu kada dobijete potvrdu od nas putem E-poruke sa potvrdom uplate. U slučaju uplate preko online prodavnice – dobićete e-poruku sa potvrdom od Elopage nakon uspešne uplate.

Da biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavestiti putem jasne izjave (npr. pismo ili E-mail) o vašoj odluci da raskine ugovor na:

LENS GmbH
Ilse-Arlt-Straße 19/2
1220 Beč

ili na

E-Mail: office@lens.co.at

Ako ste rezervisali preko Elopage – treće strane dobavljača, takođe imate opciju Elopage da obavesti putem jasne izjave (npr. pismo poslato poštom ili E-mail) o vašoj odluci da opozovete ovaj ugovor.

Elopage GmbH
Kurfurstendamm 208
10719 Berlin

ili telefon: +49 30 398 20 46 50
E-Mail: help.elopage.com

Možete koristiti priloženi uzorak šablona za otkazivanje, ali to nije obavezno. Da biste ispoštovali rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o ostvarivanju prava na otkazivanje pre isteka roka za otkazivanje.

Posledice opoziva

Ako opozovete ovaj ugovor, mi ćemo vratiti sve uplate primljene od vas najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je obaveštenje o vašem otkazivanju ovog ugovora sa nama ili – u slučaju rezervacije preko Internet prodavnica – putem Elopage-a, primljeno.

Za ovu otplatu koristimo isti način plaćanja koji ste Vi koristili u prvobitnoj transakciji. Ako ste uplatu izvršili bankovnim transferom, dostavite nam podatke o svom računu.

Ako ste pristali da pre isteka roka za otkazivanje od 14 dana mi počnemo sa davanjem usluge, onda nam takođe morate platiti naknadu za ove usluge i stoga nema zahteva za nadoknadu.

Dodatak 2:

UZORAK OBRASCA ZA OTKAZIVANJE

Uzorak obrasca za otkazivanje u skladu sa Odeljkom 4, stav 1, tačke 8.9 i 10

FAGG

(Ako želite da otkažete ugovor, popunite ovaj obrazac i poslati ga natrag).

LENS GmbH
Generalni direktor Dipl.Ing. Sonja Simonovska
Ilse-Arlt-Straße 19/2
1220 Beč

ili E-mail: office@lens.co.at

Ja/mi (*) ovime opozivam kupoprodajni ugovor koji smo zaključili ja/mi (*). grupnog mentorskog programa/programa koučinga (opis, dakle jasan može se utvrditi na koju se rezervaciju odnosi otkazivanje)

– Naručeno (*)/primljeno (*)
– Ime potrošača(a)
– Adresa potrošača(a)
– Potpis potrošača(a) (samo za papirno obaveštenje)

– Datum

(*) Izbrišite ono što nije primenljivo