What are you looking for?

Zaštita podataka

Zaštita podataka

ZAŠTITA PODATAKA

prema članu 13 DSGVO-a

Drago nam je što ste zainteresovani za našu veb stranicu. Poverenje svih posetilaca i kupaca, bezbednost vaših podataka i zaštita vaše privatnosti su od centralnog značaja za nas.

Stoga ćemo tretirati vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka. Lični podaci su informacije koje se mogu koristiti za saznanje vašeg identiteta. Tipični lični podaci uključuju prezime, ime, adresu, broj telefona, IP adresu, kolačiće i adresu e-pošte.

Kada pregledate i koristite našu veb stranicu ili nam na drugi način izričito dostavite informacije, mi obrađujemo podatke koji nam se automatski prenose sa svakim zahtevom vašeg pretraživača (pogledajte odeljak „Podaci o protokolu“). Ako nam dobrovoljno dostavite lične podatke, obrada će se vršiti isključivo u svrhu zahteva ili odgovarajućeg naloga. Želimo da istaknemo da prenos podataka preko Interneta nikada ne može biti potpuno zaštićen od pristupa trećih lica.

U nastavku bismo želeli da detaljnije objasnimo u pojedinačnim odeljcima koje podatke obrađujemo, kada i u koju svrhu. Objašnjavamo kako funkcionišu usluge koje nudimo i kako je zagarantovana zaštita vaših ličnih podataka.

IME I ADRESA ODGOVORNOG(I) LICA:

Odgovorno lice u smislu Opšte uredbe EU o zaštiti podataka i drugih propisa o zaštiti podataka je:

LENS GmbH
Ulica Ilse-Arlt 19/2
1220 Beč

office@lens.co.at

Lice za zaštitu podataka za LENS GmbH je:

Dipl.Ing. Sonja Simonovska
office@lens.co.at

KONTAKT

Kada nas kontaktirate (npr. putem obrasca za kontakt, e-pošte ili putem društvenih medija), vaši podaci će biti obrađeni da bismo obradili zahtev za kontakt i obradili ga u skladu sa članom 6, stav 1, odeljak b) DSGVO-a (tzv. predugovorna mera) . Brišemo zahteve ako više nisu potrebni. Mi preispitujemo ovaj zahtev svake dve godine. Važe i zakonske obaveze arhiviranja.

Pravni osnov

Pravni osnov za obradu ovih podataka su takozvane predugovorne mere u skladu sa članom 6. stav 1. odeljak b DSGVO-a.

PROTOKOLSKI PODACI

Internet provajder automatski prikuplja „podatke o protokolu“ u fajlovima evidencije servera. Podaci dnevnika uključuju sledeće informacije:

Datum i vreme dotičnog zahteva
Internet adresa (URL) koja je zatražena
URL koji je posetilac posetio neposredno pre (upućivača) pretraživača i jezika koji je koristio
Korišćen operativni sistem
IP adresa i ime hosta posetioca
Status pristupa / http statusni kod
Količina prenetih podataka

Ovi podaci nam se prenose automatski i ovi podaci ne mogu biti dodeljeni vama lično bez odgovarajućeg troška.

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za obradu ovih podataka je naš legitimni interes u skladu sa članom 6. stav 1. rečenica DSGVO-a.

Logiranje se koristi za kontrolu pristupa i praćenje tehničkih procesa i njihove optimizacije. Pored toga, u skladu sa članom § 76 BDSG-a, ovi podaci se koriste za ispitivanje procesa obrade iz perspektive zaštite podataka.

Neće biti prosleđen trećim licima, osim organima za sprovođenje zakona po nalogu suda u datom slučaju.

Podaci će biti obrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, ili nakon isteka zakonom određenog perioda brisanja.

Stoga ne postoji mogućnost prigovora od strane korisnika.

VORDFENCE

Na ovoj veb stranici koristimo VordPress dodatak Vordfence za povećanje bezbednosti veb stranice.

Dobavljač usluga je Defiant Inc., 800 5th Ave., Suite 4100, Seattle, VA 98104, SAD.Kao operateri veb stranice, nemamo saznanja o sadržaju prenetih podataka ili o tome kako ih koristi Vordfence.

Želimo da istaknemo da je moguće da će podaci biti prebačeni u SAD i obrađeni od strane američkih vlasti. Prema trenutnoj pravnoj situaciji, SAD se smatraju nebezbednom trećom zemljom sa neadekvatnim nivoom zaštite podataka.

Trenutno ne postoji odluka o adekvatnosti u skladu sa članom 45 DSGVO, niti se mogu ponuditi odgovarajuće garancije u skladu sa članom 46. DSGVO-a.

Da bismo zaštitili vaše lične podatke, zaključili smo ugovor o obradi narudžbine sa Vordfence-om u skladu sa članom 28 DSGVO-a.

Za više informacija pogledajte https://www.wordfence.com/privacy-policy

Pravni osnov

Pravni osnov za obradu ovih podataka je naš legitimni interes u skladu sa članom 6. stavka 1. odeljak F DSGVO-a, jer želimo da vam ponudimo bezbedno prisustvo na internetu.

Vaša prava

Imate pravo na besplatne informacije o podacima koje smo sačuvali o vama i ako je potrebno, pravo da ispravite, ograničite obradu ili izbrišete ove podatke. Takođe imate pravo na prenosivost podataka. Konačno, takođe imate pravo da se žalite nadzornom organu za zaštitu podataka na našu obradu vaših ličnih podataka.

PRAVO NA PRIGOVOR

Takođe želimo da istaknemo da u bilo kom trenutku možete da prigovorite budućoj obradi vaših ličnih podataka u skladu sa zakonskim zahtevima u skladu sa članom 21. DSGVO-a. Prigovor se posebno može uložiti protiv obrade u svrhe direktnog oglašavanja.

PRAVO NA DOBAVANJE INFORMACIJA

Ako imate bilo kakva pitanja o prikupljanju, obradi ili korišćenju vaših ličnih podataka, za informacije, za ispravku, blokiranje ili brisanje podataka, kao i za opoziv bilo koje saglasnosti koja je možda data ili za prigovor na određenu upotrebu podataka, molimo da nas kontaktirate koristeći sledeću adresu e-pošte: info@lens.co.at

ŠIFRIRANOST PO SSL/TLS

Iz bezbednosnih razloga, naša veb lokacija koristi SSL ili TLS enkripciju. Ovo štiti prenete podatke i ne mogu ih čitati treća lica. Uspešno šifrovanje možete prepoznati po činjenici da se naziv protokola u statusnoj traci pregledača menja iz „http://“ u „https://“ i da je tamo vidljiv simbol zatvorene brave.

VEB HOSTING PREKO ALL-INCL

Koristimo usluge ALL-INKL.COM – Neue Medien Munnich, Hauptstraße 68, D-02742 Friedersdorf za veb hosting za naše veb stranice i zaključili smo ugovor o obradi sa all-inkl.com u skladu sa članom 28 DSGVO-a. Dodatne informacije mogu se naći u izjavi o zaštiti podataka kompanije all incl. na https://all-inkl.com/datenschutzinformation.

Pravni osnov

Pravni osnov za obradu ovih podataka je naš legitimni interes za rad i održavanje operativne bezbednosti ovih veb stranica u skladu sa članom 6. stavka 1. odeljak f DSGVO-a.

LINK

Ova veb lokacija može da sadrži veze ka veb lokacijama kojima upravljaju druge kompanije; uključujući, na primer, veb stranice društvenih medija kao što su YouTube, Vimeo, Instagram ili Facebook.

Ako pratite takve veze, možete naići na kolačiće koji su van naše kontrole. Ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za ovo i pozivamo se na propise o zaštiti podataka ili smernice za kolačiće odgovarajućih veb lokacija.

BILTEN (NEWSLETTER) PREKO MailChimp-a

Koristimo usluge MailChimp-a za slanje naših biltena.

Da biste se uspešno registrovali za naš bilten, e-knjigu, radionice itd., potrebno je da se složite sa smernicama za zaštitu podataka.

Vaše lične podatke (ime, adresa e-pošte) obrađuje MailChimp. Ove podatke MailChimp koristi u svrhu istraživanja tržišta i poboljšanja svoje ponude.

Razne evaluacije za poboljšanje naših ponuda mogu se izvršiti putem nevidljivih veza koje se šalju uz bilten. Stopa otvaranja biltena i ponašanje klikova na linkove sadržane u biltenu se beleže i statistički procenjuju.

Pravni osnov

Pravni osnov za ovu obradu podataka je vaš pristanak u skladu sa članom 6. stavka 1. odeljak a GDPR-a i vaš izričiti pristanak u skladu sa članom 49. stav 1. pasus a DSGVO-a.

KOLAČIĆI

Da bi poseta našoj veb stranici bila atraktivna i da bismo omogućili korišćenje određenih funkcija, koristimo takozvane kolačiće. Ovo su male tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem uređaju i čuvaju određene informacije za razmenu sa našim sistemom.

Vrste kolačića

Kolačići prve strane – neophodni kolačići

Oni su generisane na našoj veb stranici i neophodni su za rad aplikacije bez grešaka. Ovi kolačići se takođe nazivaju prolazni kolačići i automatski se brišu nakon završetka sesije pretraživača, odnosno nakon zatvaranja pretraživača.

Bez ovih kolačića, ne može se garantovati rad veb stranice bez grešaka.

Pravni osnov

Pravni osnov za obradu ovih podataka je član 6. stavka1. odeljak 1. pasus f DSGVO-a.

Kolačići treće strane

Njih postavljaju različite usluge (npr. usluge analize ili Facebook) i čuvaju jedinstveni identifikator koji prepoznaje vaš uređaj sledeći put kada ga posetite (trajni kolačići).

Ovi kolačići ostaju na vašem uređaju određeni vremenski period. Ovo trajanje je promenljivo.

Pravni osnov

Pravni osnov za obradu ovih podataka je član 6. stavka 1. odeljak 1. pasus a DSGVO-a.

Želimo da istaknemo da je kod nekih provajdera, posebno provajdera iz SAD, moguće da se podaci prenose u SAD i obrađuju od strane američkih vlasti. Prema trenutnoj pravnoj situaciji, SAD se smatraju nebezbednom trećom zemljom sa neadekvatnim nivoom zaštite podataka.

Trenutno ne postoji odluka o adekvatnosti u skladu sa članom 45 DSGVO-a, niti se mogu ponuditi odgovarajuće garancije u skladu sa članom 46. DSGVO-a.

Želimo da istaknemo da je u ovom slučaju pravni osnov vaš izričiti pristanak u skladu sa članom 49 (1) (a) DSGVO-a.

Deaktiviranje kolačića

Imajte na umu da su određeni kolačići već postavljeni čim uđete na našu veb stranicu.

Možete da podesite svoj Browser tako da budete obavešteni o podešavanju kolačića i da pojedinačno odlučite da li ćete ih prihvatiti ili isključiti prihvatanje kolačića za određene slučajeve, posebno kolačiće treće strane, ili uopšteno.

Ako ne prihvatite kolačiće, funkcionalnost naše veb stranice može biti ograničena za vas.

Facebook-pixel i Facebook custom Audiences

Naša veb stranica koristi Facebook praćenje konverzija, takozvani „Facebook piksel“ iz društvene mreže Facebook, u svrhu analize i optimizacije naše veb stranice. Pružalac ovih usluga je Facebook Inc., 1 Hacker Vai, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako se nalazite u EU, pružalac usluga je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Skuare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (u daljem tekstu „Facebook“).

Korišćenjem Facebook piksela, Facebook je u mogućnosti da identifikuje i odredi posetioce naše veb stranice kao potencijalnu ciljnu grupu za prikazivanje reklama (tzv. „Facebook oglasi“). Dakle, koristimo Facebook piksel da prikažemo samo Facebook oglase koje postavljamo onim Facebook korisnicima koji su pokazali interesovanje za našu veb stranicu ili koji imaju određene karakteristike (interesovanja utvrđena na osnovu posećenih veb lokacija itd.) . Mi prenosimo ove informacije Facebook-u i na taj način formiramo takozvanu „prilagođenu publiku“. Korišćenjem Facebook piksela prvenstveno želimo da obezbedimo da naši Facebook oglasi odgovaraju potencijalnom interesovanju posetilaca i da se ne percipiraju kao dosadni. Korišćenjem Facebook piksela možemo statistički i za potrebe istraživanja tržišta odrediti efikasnost Facebook oglasa. Analiziramo da li se posetioci preusmeravaju na našu veb stranicu nakon klika na Facebook oglas, odnosno da li dolazi do takozvane „konverzije“.

Želimo da istaknemo da je moguće da će podaci biti prebačeni u SAD i obrađeni od strane američkih vlasti. Prema trenutnoj pravnoj situaciji, SAD se smatraju nebezbednom trećom zemljom sa neadekvatnim nivoom zaštite podataka.

Trenutno ne postoji odluka o adekvatnosti u skladu sa članom 45 DSGVO-a, niti se mogu ponuditi odgovarajuće garancije u skladu sa članom 46. DSGVO-a.

Opšte informacije o obradi podataka od strane Fejsbuka možete pronaći ovde  https://www.facebook.com/policy.php.

Dodatne informacije i detalje o Facebook pikselu možete pronaći ovde: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Možete da prigovorite prikupljanju Facebook pikselom i korišćenju vaših podataka za prikazivanje Facebook oglasa. Da biste podesili koje vrste reklama će vam se prikazivati u okviru Facebook-a, možete posetiti stranicu koju je Facebook postavio i tamo dobiti uputstva o podešavanjima za oglase: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Podešavanja su nezavisna od platforme, odnosno primenjuju se na sve uređaje, kao što su desktop računari ili mobilni uređaji.

Pravni osnov

Pravni osnov za ovu obradu podataka je vaš pristanak u skladu sa članom 6. stavka 1. odeljak a DSGVO-a i vaš izričiti pristanak u skladu sa članom 49. stavka 1. odeljak a DSGVO-a.