What are you looking for?

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja LENS GmbH – Delokrug i primenljivo pravo

Obuhvaćena područja:

(1) Na sve pravne poslove sa potrošačima i preduzetnicima primenjuju se sledeći opšti uslovi

LENS GmbH
Generalni direktor: Dipl.-Ing. Sonja Simonovska
Ulica Ilse-Arlt 19/2
1220 Beč
E-Mail: office@lens.co.at

U daljem tekstu „mi“. Pravni promet se može odvijati putem e-pošte ili putem veb stranice.

(2) Jezik na raspolaganju za zaključenje ugovora je nemački. Prevodi na druge jezike su samo za vašu informaciju. Nemački tekst ima prednost u slučaju bilo kakvih razlika u upotrebi jezika.

(3) Isključivo se primenjuju ovi Opšti uslovi. Ne prihvatamo nikakve uslove koji su u suprotnosti sa ili odstupaju od ovih Opštih uslova.

Važeći zakon i propisi o zaštiti potrošača

(1) Primenjuje se pravo Republike Austrije, uključujući međunarodno privatno pravo i Konvenciju UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe koja se primenjuje na austrijsko pravo ako

 1. Vi naručite kao preduzetnik
 2. Imate uobičajeno prebivalište u Austriji ili
 3. Vaše uobičajeno boravište je u zemlji koja nije članica Evropske unije

(2) U slučaju da naručite kao fizičko lice, a vaše uobičajeno boravište je u državi članici Evropske unije, primenjuje se i austrijsko pravo, iako ostaju nepromenjene obavezne odredbe države u kojoj imate uobičajeno boravište.

Potrošač u smislu sledećih propisa je svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao u svrhe koje se ne mogu pretežno pripisati njegovoj komercijalnoj ili samostalnoj profesionalnoj delatnosti. Preduzetnik je svako fizičko ili pravno lice ili poslovno sposobno društvo koje pri zaključenju pravnog posla istupa u obavljanju svoje samostalne profesionalne ili komercijalne delatnosti.

(3) Važi verzija ovih Opštih uslova u trenutku naručivanja.

(4) Važe cene u trenutku rezervacije.

(5) Ako se oglašavaju određeni popusti ili posebne ponude, one su vremenski ili količinski ograničene. Nema prava na ovo.

2. Deo – zaključivanje ugovora, načini plaćanja, rokovi ugovora i vaučeri

(1) Predmet ugovora

 • Predmet ugovora mogu biti sledeće usluge:
 • Program grupnog mentorstva / Program obuke (u daljem tekstu proizvod)
 • Online kursevi (u daljem tekstu proizvod)
 • E-knjige (u daljem tekstu proizvod)
 • Online događaji / događaji uživo (u daljem tekstu događaji)
 • Individualni koučing

(2) Sve ponude na Internetu su neobavezujuće i ne predstavljaju pravno obavezujuću ponudu za zaključivanje ugovora.

 • Cene, uslovi plaćanja i rokovi dospeća

(1) Naše cene su neto cene (plus zakonski PDV).

(2) Faktura se uglavnom šalje e-poštom u obliku PDF dokumenta. Iznos fakture dospeva odmah po prijemu fakture i mora se platiti u roku od 14 dana.

(3) Da li se program koji ste kupili od nas može priznati kao poslovni trošak za poreske svrhe, morate razjasniti kod vašeg poreskog savetnika.

(4) Pristup dotičnim ponudama zavisi od prethodnog prijema uplate. Čim primimo vašu uplatu/depozit, od ovog trenutka imate pravo na našu odgovarajuću naknadu.

(5) Aktivacija se vrši samo kada je iznos uplaćen na naš račun. Po pravilu, tada ćete odmah dobiti svoje pristupne podatke za područje članova ili link za generisanje vaših pristupnih podataka za područje članova.

(6) U nekim slučajevima nudimo i plaćanje na rate. Ukupan iznos može biti veći u poređenju sa punom uplatom. O ovom iznosu ćemo vas unapred obavestiti. Prevremeni raskid ugovora o otplati na rate moguć je prevremenom otplatom. Imate pravo da u svakom trenutku, delimično ili u celini, pre isteka ugovorenog perioda, platite ceo iznos (ali onda eventualno uvećani iznos rate).

(7) Za kašnjenje u plaćanju nastaju kamate u ugovorenom iznosu i za kupovinu i za kupovinu na rate (iznos koji se plaća na rate je obično veći nego za jednokratno plaćanje) kao i troškovi za odgovarajuće opomene. Ako interni proces opominjanja bude neuspešan, preostalo potraživanje možemo predati advokatu na naplatu. U tom slučaju ćete snositi troškove korišćenja pravnog zastupanja.

(8) Ako smo se složili da plaćamo u ratama, a vi ne platite nakon pismene opomene i grejs perioda, imamo pravo da prevremeno prekinemo plaćanje rata i ceo preostali iznos će tada dospeti odmah.

(9) Nemate pravo da potkrepite ili prebijete pravo zadržavanja sa našim zahtevima za plaćanje; osim ako se radi o nespornim ili navedenim protivtužbama.

(10) Ako se Sepa nalog za direktno zaduživanje koji ste dali otkaže bez pravnog razloga, moraćete da platite pravni savet pored bankarskih taksi za povratno direktno zaduživanje. Osim toga, takav pristup može imati i krivične posledice.

(11) Ako ne izvršite plaćanje ili kasnite sa uplatama, imamo pravo da odbijemo uslugu ili isporuku dok se ne izvrše sva dospela plaćanja. I dalje imamo pravo da obustavimo, prekinemo, odložimo ili potpuno prekinemo usluge bez obaveze da nadoknadimo bilo kakvu štetu koja može nastati. Ova prava se primenjuju ne dovodeći u pitanje bilo koja druga ugovorena ili zakonska prava i potraživanja.

 • Sklapanje ugovora 

3.1 Sledeće se odnosi na rezervacije napravljene e-poštom ili putem naše               veb stranice i Elopage stranice:

(1) Mi vam predstavljamo našu ponudu na veb lokacijama ili u objavama. Ovo je naša ponuda za vas da zaključite ugovor. Tamo smo za vas povezali naše opšte uslove.

(2) Zatim možete prihvatiti našu ponudu tako što ćete preneti navedeni iznos na naš račun.

(3) Čim nam pošaljete potvrdu o prenosu, imate pravo na kupljeni proizvod.

3.2 Sledeće se odnosi na rezervacije preko veb stranice:

(1) Naše ponude možete pronaći na našoj veb stranici.

(2) Možete direktno videti koji se proizvodi/događaji nude. Ovde možete odabrati proizvod/događaj koji želite, a zatim otići na stranicu sa opisom odgovarajućeg proizvoda/događaja. Tamo ćete pronaći sve informacije, sadržaj i cenu i možete ih izabrati jednim klikom.

(3) Ako ste odlučili da kupite neki od naših proizvoda/događaja, kliknite na dugme „Kupi“.

Zatim ćete biti preusmereni na stranicu Elopage GmbH da obradite vašu kupovinu. Tu možete da izaberete da li kupujete kao fizičko lice ili firma, a zatim unesete svoju mejl adresu i svoje ime i prezime, kao i svoju adresu i kao firmu, naziv firme i PDV ID broj.

Možete birati između različitih opcija plaćanja na stranici za plaćanje Elopage GmbH. Imajte na umu da za digitalne proizvode – u zavisnosti od toga koji način plaćanja odaberete – može doći do kašnjenja u isporuci putem e-pošte ili u slanju pristupnih podataka.

Program je podešen tako da se proizvod ili link do proizvoda šalje tek kada se primi uplata. To znači da ako odlučite da platite unapred, može proći do 5 dana dok ne dobijete naš proizvod ili možete da koristite naš proizvod.

(5) Ako imate kod vaučera, sada možete da unesete i ovaj. Neki proizvodi nemaju opciju za vaučer kod.

(6) Dostupne su vam opcije plaćanja putem PayPal-a/kreditne kartice/odmah plaćanja/avansa. Dobićete fakturu od Elopage-a putem e-pošte. 100% iznosa računa dospeva po narudžbini. Čim primimo Vašu uplatu / depozit, imate pravo na kupljeni proizvod ili ćete imati pristup proizvodu.

 1. a) PayPal: Izborom načina plaćanja „PayPal“ i potvrdom „Narudžba sa obavezom plaćanja“ bićete preusmereni na stranicu za prijavu na PayPal. Nakon uspešne registracije, biće prikazani vaša adresa i detalji naloga sačuvani na PayPal-u. Plaćanje se obrađuje putem PayPal-a prema njihovim uslovima i odredbama. Dobavljač usluge je PayPal (Europe) S.a r.l.et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Roial, L-2449 Luksemburg (u daljem tekstu: „PayPal“), podložan uslovima korišćenja PayPal-a, koji se mogu pogledati na https://vvv.paipal.com/de/vebapps/mpp/ua/useragreement-full.
 2. b) Visa ili MasterCard: Odabirom načina plaćanja kreditnom karticom, možete pohraniti svoje podatke putem sigurnije veze i dovršiti porudžbinu pomoću dugmeta „Naruči uz plaćanje“. Zatim se uspostavlja veza sa odgovarajućom kreditnom institucijom.
 3. c) Ako izaberete način plaćanja „SOFORT“, plaćanje se obrađuje preko provajdera platnih usluga SOFORT GmbH, Theresienhohe 12, 80339 Minhen (u daljem tekstu „SOFORT“). Da biste mogli da platite iznos fakture putem „SOFORT-a“, morate da imate onlajn bankarski račun sa PIN/TAN procedurom koji je aktiviran za učešće u „SOFORT-u“, da se identifikujete u skladu sa tim tokom procesa plaćanja i potvrdite uplatu uputstvo za “SOFORT”. „SOFORT“ će odmah nakon toga izvršiti platnu transakciju, a vaš bankovni račun će biti zadužen. Dodatne informacije o „SOFORT“ načinu plaćanja možete pronaći na mreži na https://vvv.klarna.com/sofort/.
 4. d) Plaćanje unapred: Odabirom „Plaćanje unapred“ i klikom na dugme „Naruči uz plaćanje“, dobićete od nas e-mail sa detaljima transfera.
 5. e) Direktno zaduživanje: Unosite detalje svog računa kada izaberete SEPA direktno zaduživanje i to potvrđujete dugmetom „Naruči uz plaćanje“.

(7) Pre nego što završite narudžbu, dajete saglasnost klikom na odgovarajuća polja:

 • za čuvanje i obradu vaših podataka
 • na važnost ovih Opštih uslova

Tu možete pronaći sve tekstove povezane. Ako kliknete na dugme „naručite sa plaćanjem“ i pratite uputstva za plaćanje, zaključićete kupoprodajni ugovor ako uplata bude uspešna.

(8) Odmah nakon slanja dobićete e-poruku sa potvrdom od Elopage-a. U ovom trenutku je zaključen ugovor između vas i Elopage GmbH.

 • Rok i raskid ugovora

(1) Odgovarajući termin je naveden u proizvodima. Grupni pozivi/događaji zavise od proizvoda koji ste rezervisali i ispunjavaju se nakon navedenog trajanja.

(2) Vanredno pravo na prestanak svake stranke ostaje nepromenjeno. Imamo vanredno pravo na raskid, posebno ako namerno prekršite odredbe ovih Opštih uslova i/ili ste namerno ili iz nemara počinili zabranjene radnje.

3. Deo – detalji o ponudi usluge

 • Trajanje konsultantske jedinice i mesto održavanja mentorstva

(1) Mentorstvo/događaj se odvija u grupama.

(2) Programi grupnog mentorstva imaju određeni datum početka i završetka i mogu se naći u opisu odgovarajućeg programa na našoj veb stranici.

(3) Osim ako se strane ne dogovore drugačije, mentorstvo/događaj će se održati putem Zoom-a ili lično.

(4) Učesnici ne moraju biti prisutni uživo na grupnim pozivima programa mentorske grupe ili onlajn događajima. Datumi će biti blagovremeno saopšteni. Snimci će nakon toga biti dostupni svim učesnicima. Neće biti ponavljanja grupnih poziva/online događaja.

 • Obim usluga i usluga koje se ne koriste

(1) Obim naših usluga može se naći na našoj veb stranici za odgovarajuće grupne mentorske programe / onlajn kurseve / događaje.

(2) Ukoliko učesnici ne iskoriste sav sadržaj ponuđen u programima grupnog mentorstva / onlajn kursevima / događajima, zadržavamo pravo da i dalje naplatimo celokupnu naknadu ili da zadržimo već uplaćene iznose.

 • Pravo na odustanak/pravo na odustanak za potrošače

(1) Kao potrošač, imate pravo na povlačenje/otkaz (FAGG).

(2) Otkazni rok počinje da teče zaključenjem ugovora. Ugovor je zaključen onog trenutka kada od nas dobijete email sa potvrdom kupovine.

Prilikom kupovine fizičkog proizvoda, rok za otkazivanje počinje da teče kada je roba predata vama ili osobi kojoj ste naručili.

Kupovinu možete besplatno otkazati u roku od 14 dana.

(3) Za usluge kao što je coaching, postoje sledeće posebne karakteristike u pogledu prava na otkazivanje/povlačenje:

1. Ako kupite program obuke/program grupnog mentorstva i usluga počne odmah ili u roku od 14 dana, odričete se prava na otkazivanje.

2. Ističemo pravo na otkazivanje PRE nego što završite vašu rezervaciju/porudžbinu: „Ako usluga počne pre isteka perioda za otkazivanje od 14 dana, saglasni ste da se odričete svog prava na otkazivanje u slučaju da je usluga u potpunosti obezbeđena od strane koje smo obezbedili tokom ovog perioda.

Ako vam (kao kupcu) pružimo uslugu za plaćanje na rate, u roku za otkazivanje imamo pravo na naknadu (plaćanje) za pruženu uslugu – čak i u slučaju otkazivanja.”

(4) Ako je rezervacija otkazana u roku od 14 dana, a mi smo već započeli našu uslugu za to vreme, imate pravo samo na proporcionalnu refundaciju vaših troškova. Usluge koje su već pružene će se tada srazmerno odbiti od refundiranja.

(5) Za digitalni sadržaj/proizvode postoje sledeće posebne karakteristike u vezi sa pravom na povlačenje:

Ako kupite digitalni proizvod i ceo sadržaj vam bude dostupan odmah nakon uplate, odričete se prava na povlačenje.

PRE nego što dovršite narudžbu, izjavljujete da se odričete svog prava na povlačenje: „Ovim se odričem svog prava na povlačenje od 14 dana kako bih mogao direktno da imam pun pristup digitalnom sadržaju.“

NAKON završene kupovine digitalnog sadržaja, potvrdiću vam da pravo na povlačenje ističe na način da ovu izjavu možete sačuvati za sebe kako bi vam bila dostupna u svakom trenutku.

(6) Ako niste platili kupoprodajnu cenu za našu uslugu ili digitalni sadržaj, ali ste nam dostavili svoje lične podatke, pravo na povlačenje prestaje po zakonu kada naša usluga počne ili se pruži.

4. Deo – Prava i obaveze kupaca

 • Pristup coaching programu

(1) Ovo je lični i neprenosiv pristup mentorskom programu ili digitalnim proizvodima. Isporuka robe se ne vrši.

(2) Pristupne podatke za vaše područje za članstvo dobićete putem e-pošte. Imate pravo da preuzmete digitalni sadržaj na najviše 3 različita uređaja.

(3) Morate čuvati u tajnosti podatke za prijavu koji se šalju prilikom registracije (korisničko ime, lozinka, itd.) i ne učiniti ih dostupnim neovlašćenim trećim licima.

(4) Uverite se da pristup i korišćenje vaših korisničkih podataka pripada isključivo vama. Ako postoje činjenice koje daju povoda za pretpostavku da su neovlašćene treće strane stekle saznanja o vašim pristupnim podacima, molimo vas da nas odmah obavestite kako bismo mogli da ih blokiramo ili promenimo.

(5) Možemo privremeno ili trajno blokirati vaš pristup ako postoje konkretne indikacije da kršite ili da ste prekršili ove Opšte uslove i/ili važeći zakon ili ako imamo drugi legitimni, značajan interes da ga blokiramo. Kada odlučujemo da li da blokiramo vaše podatke, na odgovarajući način ćemo uzeti u obzir vaše legitimne interese.

(6) Pravo pristupa postoji tek nakon uplate za digitalni proizvod.

(7) Ako imate pitanja o korišćenju kupljenih usluga ili pristup ne radi, možete kontaktirati našu podršku (info@lens.co.at).

 • Pravo korišćenja digitalnog sadržaja ili dokumenata iz mentorskog programa

(1) Vi kao kupac možete pristupiti (preuzeti) i odštampati audio/video i PDF datoteke i druge dokumente i to samo za sopstvenu upotrebu, pod uslovom da je to moguće u okviru kursa koji ste kupili. Preuzimanje i štampanje datoteka je dozvoljeno samo u ovom slučaju. U tom smislu, vi kao kupac možete takođe dati štampanje uz tehničku podršku trećih lica (npr. fotokopirnica). U suprotnom, zadržavamo sva prava korišćenja datoteka i dokumenata. To znači da se uzorci i dokumenti, kao i preneseno znanje, ne smeju učiniti dostupnim trećim licima, ni besplatno ni uz naknadu. Dokumenti takođe nisu namenjeni za savetodavnu upotrebu.

(2) Stoga, posebno, pravljenje kopija dosijea ili ispisa za treća lica, slanje ili prosleđivanje datoteka i dokumenata trećim licima ili druga upotreba u druge svrhe osim za potrebe sopstvenog studiranja, bilo da se plaća ili besplatno daje, potrebna je tokom i čak i nakon eksplicitnog prethodnog raskida pismena saglasnost LENS GmbH.

(3) Brendovi i logotipi navedeni u dokumentima uživaju zaštitu prema Zakonu o žigovima. Kao korisnik, dužni ste da koristite dokumente i datoteke koje su vam dostupne samo u okviru izričito dozvoljenog ovde ili u skladu sa obaveznim zakonskim propisima, čak i bez saglasnosti LENS GmbH, i da ne promovišete neovlašćeno korišćenje od strane trećih lica. Ovo važi i nakon raskida, opoziva ili prestanka učešća.

(4) Oblici upotrebe koji su dozvoljeni zbog obaveznih zakonskih odredbi su naravno isključeni iz ove rezerve saglasnosti.

(5) Zabranjeno je snimanje bilo koje vrste naših video snimaka uživo, grupnih poziva, video snimaka ili drugog sadržaja. Ovaj sadržaj vam je dostupan samo u okviru odgovarajućeg programa i ne može se čuvati, koristiti ili distribuirati van njega.

 • Prikupljanje, čuvanje i obrada vaših ličnih podataka od strane nas

(1) Za izvršenje i obradu rezervacije potrebni su nam sledeći podaci od vas:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Adresa E-pošte
 • Za preduzetnike i naziv firme i PDV ID broj.

Koji specifični podaci su apsolutno neophodni označeno je u obaveznim poljima u zavisnosti od proizvoda.

(2) Za plaćene usluge, podaci o nazivu, posebno nazivu kompanije, moraju biti tačni. Isto važi i za adresu. Fakture se kreiraju automatski na osnovu ovih informacija. Ako ispravke postanu neophodne, to može dovesti do dodatnih troškova, koje ćemo naplatiti po odgovarajućoj stopi.

(3) Ako promenite svoje lične podatke, posebno ako promenite adresu e-pošte, kontaktirajte podršku: info@lens.co.at

 • Prikupljanje, skladištenje i obrada vaših ličnih podataka od strane Elopage GmbH

(1) Koristimo provajdera „Elopage“ za obradu narudžbine za neke od naših proizvoda. Izjavu o zaštiti podataka Elopage GmbH možete pogledati ovde:

https://elopage.com/terms?utm_source=acmp_Zendesk&utm_medium=footer&utm_campaig%20n=acmp_register_terms

(2) Za izvršenje i obradu rezervacije, Elopage od vas zahteva sledeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Adresa E-pošte
 • Za preduzetnike i naziv firme i PDV ID broj.
 • Koji specifični podaci su apsolutno neophodni određuju obavezna polja u zavisnosti od proizvoda.

(3) Ako želite da kreirate korisnički nalog, Elopage zahteva podatke navedene u paragrafu 2 i lozinku po vašem izboru.

(4) Podatke koje dostavite bez Vaše posebne saglasnosti koristimo isključivo za ispunjavanje i obradu vaših narudžbina, na primer za isporuku robe na adresu koju ste naveli. Kada plaćate bankovnim transferom, Elopage takođe koristi vaše bankovne podatke ili podatke o kreditnoj kartici za obradu uplate. Za svako dalje korišćenje vaših ličnih podataka u svrhe oglašavanja, istraživanja tržišta ili prilagođavanja dodatnih ponuda vašim potrebama potrebna je vaša izričita saglasnost.

(5) Bez podešavanja korisničkog naloga, Elopage će čuvati samo podatke koje date u okviru poreskih i privrednih obaveza.

(6) Ako promenite svoje lične podatke, odgovorni ste da ih sami ažurirate. Promene možete izvršiti preko Elopage. Dobićete vezu u potvrdi kupovine ili možete kontaktirati podršku: support@elopage.com.

 • Informacije o zaštiti podataka o Zoom-u

U nastavku želimo da vas obavestimo o obradi ličnih podataka u vezi sa korišćenjem „Zoom-a“.

(1) Svrha obrade

Koristimo platformu „Zoom“ za održavanje onlajn sastanaka, video konferencija i/ili vebinara (u daljem tekstu: „Onlajn sastanci“). „Zoom“ je usluga kompanije Zoom Video Communications, Inc., sa sedištem u SAD.

(2) Odgovorno lice

LENS GmbH je odgovoran za obradu podataka koji su direktno povezani sa sprovođenjem „online sastanaka“.

Napomena: Ako pristupite „Zoom“ veb lokaciji, „Zoom“ provajder je odgovoran za obradu podataka. Međutim, da biste koristili „Zoom“, potrebno je samo da posetite veb lokaciju da biste preuzeli softver za korišćenje „Zoom“. Takođe možete koristiti „Zoom“ ako unesete odgovarajući ID sastanka i, ako je potrebno, druge pristupne podatke za sastanak direktno u aplikaciji „Zoom“. Ako ne želite ili ne možete da koristite aplikaciju „Zoom”, osnovne funkcije se mogu koristiti i preko verzije pretraživača, koju takođe možete pronaći na veb stranici „Zoom”.

(3) Koji podaci se obrađuju?

Kada koristite „Zoom“ obrađuju se različite vrste podataka. Obim podataka takođe zavisi od toga koje podatke dajete pre ili kada učestvujete u „onlajn sastanku“.

Predmet obrade su sledeći lični podaci:

Informacije o korisniku: ime, prezime, telefon (opciono), adresa e-pošte, lozinka (ako se ne koristi jedinstveno prijavljivanje), slika profila (opciono), odeljenje (opciono)

Metapodaci sastanka: tema, opis (opciono), IP adrese učesnika, informacije o uređaju/hardveru

Za snimke (opciono): MP4 datoteka svih video, audio i prezentacijskih snimaka, M4A datoteka svih audio snimaka, tekstualna datoteka onlajn ćaskanja sastanka.

Prilikom pozivanja putem telefona: informacije o dolaznom i odlaznom broju telefona, naziv zemlje, vreme početka i završetka. Ako je potrebno, mogu se sačuvati dodatni podaci o vezi kao što je IP adresa uređaja.

Tekstualni, audio i video podaci: Možda ćete imati priliku da koristite funkcije ćaskanja, pitanja ili ankete u „onlajn sastanku“. U tom smislu, tekstualni unosi koje napravite biće obrađeni kako bi se prikazali na „onlajn sastanku“ i, ako je potrebno, da bi se snimili. Da bi se omogućio prikaz videa i reprodukcija zvuka, podaci sa mikrofona vašeg uređaja i bilo koje video kamere na uređaju se obrađuju tokom trajanja sastanka. Možete da uključite ili isključite kameru ili mikrofon u bilo kom trenutku koristeći „Zoom“ aplikacije. Da biste učestvovali u „onlajn sastanku“ ili ušli u „salu za sastanke“, morate barem da navedete podatke o svom imenu.

(4) Obim obrade

Koristimo „Zoom“ za održavanje „onlajn sastanaka“. Ako želimo da snimamo „onlajn sastanke“, obavestićemo vas unapred transparentno i – ako je potrebno – zatražiti vašu saglasnost. Činjenica snimka će vam takođe biti prikazana u aplikaciji „Zoom“. Ako je potrebno za potrebe evidentiranja rezultata onlajn sastanka, evidentiraćemo sadržaj razgovora. Međutim, to obično neće biti slučaj. U slučaju vebinara, takođe možemo obraditi pitanja koja postavljaju učesnici vebinara u svrhu snimanja i praćenja vebinara. Ako ste registrovani kao korisnik sa „Zoom-om“, onda izveštaji o „onlajn sastancima“ (metapodaci o sastancima, podaci o telefonskom biranju, pitanja i odgovori na vebinarima, funkcija anketiranja na vebinarima) mogu da se čuvaju uz „Zoom“ do mesec dana. Automatsko donošenje odluka u smislu čl. 22 GDPR se ne koristi.

(5) Pravni osnov za obradu podataka

Što se tiče obrade ličnih podataka korisnika LENS GmbH, pravni osnov za obradu podataka je čl. 6. st. 1 odeljak f DSGVO.

Ukoliko ne postoji ugovorni odnos, pravni osnov je član 6. stav 1. odeljak f) DSGVO. I ovde smo zainteresovani za efektivnu implementaciju „onlajn sastanaka“.

(6) Primaoci / prenos podataka

Lični podaci koji se obrađuju u vezi sa učešćem na „onlajn sastancima“ generalno neće biti prosleđeni trećim licima osim ako nisu posebno namenjeni za prosleđivanje. Imajte na umu da se sadržaj sa „onlajn sastanaka“ kao i ličnih sastanaka često koristi za prenošenje informacija sa klijentima, zainteresovanim stranama ili trećim licima i stoga je namenjen za prenošenje dalje.

Ostali primaoci: Provajder „Zoom“-a obavezno dobija saznanja o gore navedenim podacima, ukoliko je to predviđeno u okviru našeg ugovora o obradi narudžbine sa „Zoom-om“.

(7) Obrada podataka van Evropske unije

„Zoom“ je usluga koju pruža provajder iz SAD. Obrada ličnih podataka se takođe odvija u trećoj zemlji. Sklopili smo ugovor o obradi narudžbine sa provajderom „Zoom“-a koji ispunjava zahteve čl. 28 DSGVO.

Adekvatan nivo zaštite podataka garantuje se, s jedne strane, zaključivanjem takozvanih standardnih EU ugovornih klauzula. Kao dodatne zaštitne mere, takođe smo konfigurisali naš Zoom tako da se samo centri podataka u EU, EEA ili sigurnim trećim zemljama kao što su Kanada ili Japan koriste za održavanje „onlajn sastanaka“.

(8) Odgovorna osoba za zaštitu podataka

Imenovali smo odgovornu osobu za zaštitu podataka, koja se može kontaktirati na: LENS GmbH, Sonja Simonovska, E-mail: info@lens.co.at

(9) Vaša prava kao subjekta podataka

Imate pravo na informacije o ličnim podacima koji se odnose na Vas. Možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku za informacije. Ako zatražite informacije koje nisu sačinjene u pisanoj formi, tražimo vaše razumevanje da možemo od vas tražiti dokaz koji dokazuje da ste Vi osoba za koju se predstavljate. Takođe imate pravo na ispravku ili brisanje ili na ograničenje obrade, u meri u kojoj na to imate zakonsko pravo. Konačno, imate pravo da uložite prigovor na obradu u okviru zakonskih uslova. Takođe postoji pravo na prenosivost podataka u okviru propisa o zaštiti podataka.

(10) Brisanje podataka

Obično brišemo lične podatke ako nema potrebe za daljim skladištenjem. Zahtev može postojati posebno ako su podaci i dalje potrebni za ispunjenje ugovornih usluga, za proveru i odobravanje ili odbijanje garancije i ako je primenljivo, potraživanja po garanciji. U slučaju zakonskih obaveza zadržavanja, brisanje će se razmatrati tek nakon što dotična obaveza zadržavanja istekne.

(11) Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

Imate pravo da se žalite nadzornom organu za zaštitu podataka na našu obradu ličnih podataka.

(12) Promene ovog obaveštenja o zaštiti podataka

Mi ćemo revidirati ovo obaveštenje o zaštiti podataka ako dođe do promena u obradi podataka ili drugih prilika koje to čine neophodnim. Uvek možete pronaći aktuelnu verziju na ovoj veb stranici.

Od: 15. januara 2024

 • Sopstveno obezbeđenje odgovarajuće IT infrastrukture i softvera

Kao učesnik, vi ste odgovorni za obezbeđivanje i garantovanje pristupa Internetu (hardver, telekomunikacione veze, itd.) i drugu tehničku opremu i softver neophodnu za korišćenje onlajn ponuda LENS GmbH (posebno veb pretraživača i PDF programa kao što su Acrobat Reader®, Zoom) sami i o svom trošku i riziku.

Nudimo i Facebook grupu za razmenu. Ako želite da koristite ovo, biće vam potreban Facebook nalog. Ova grupa je dodatna usluga od nas, a ne sastavni deo programa.

 • Opšte informacije o grupnom mentorskom programu/koučing programu kompanije LENS GmbH

(1) Koučing program/korišćenje e-knjige/učešće na događaju zasniva se na saradnji.

(2) Učešće u programu obuke/korišćenje e-knjige/učestvovanje na događaju zahteva spremnost da učite na sopstvenu odgovornost. Ne možemo obećati nikakav konkretan uspeh za ove procese. Mi smo jednostavno saputnici u procesu i pružamo pomoć, smernice i uputstva. Sprovođenje i donošenje odluka su isključivo vaša odgovornost.

(3) Vi ste u potpunosti odgovorni za svoje fizičko i mentalno zdravlje kako tokom sesije tako i u fazi između termina. Sve radnje koje možete preduzeti kao rezultat podučavanja/korišćenja e-knjige/učešća na događaju su vaša odgovornost. Ako imate mentalnu bolest/lekar vam je dijagnostikovao, pitajte svog doktora da li bi obuka mogla biti korisna. Zadržavamo pravo da otkažemo trening u takvim slučajevima.

 • Događaji uživo

(1) Događaji se odvijaju na iznajmljenim lokacijama.

(2) U zavisnosti od vrste događaja, postoji minimalni ili maksimalan broj učesnika.

(3) Učešće je uvek na sopstvenu odgovornost.

(4) Ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za dragocenosti koje nosi sa sobom.

(5) Ako dođe do prekida usluge, dužni ste da sarađujete u okviru zakonskih odredbi i da izbegnete ili minimizirate svaku štetu. Posebno vas molimo da nas odmah obavestite o svim pritužbama. Ako greškom propustite da prijavite nedostatak, gubite pravo na smanjenje cene učešća.

(6) Događaji nikada nisu bez preostalog rizika. Osigurani ste samo od nezgode i spasavanja u okviru sopstvenog osiguranja od nezgode.

(7) U cene nisu uključeni putni troškovi niti troškovi prehrane i smještaja.

 • Zaštita znanja i poverljivost

(1) Svesni ste činjenice da su sve informacije koje dobijete tokom naše saradnje o načinu na koji pružamo usluge (ideje, koncepti i operativno iskustvo (Know-how) koje je razvio LENS GmbH i koje su zasnovane na zakonskim propisima ili zbog prirode stvari, oni se čuvaju u tajnosti i podležu poslovnoj tajni. Iz tog razloga, obavezujete se da ćete čuvati poslovnu tajnu i čuvati tajnost gore navedenih informacija.

(2) Kao deo pismene preporuke, imate pravo da govorite/pišete o načinu na koji radite sa nama.

(3) Obaveza čuvanja poverljivosti proteže se i nakon završetka saradnje strana.

(4) Poverljivost ne utiče na sledeće informacije:

 • već bili poznati pre obaveze poverljivosti,
 • koje smo samostalno razvili,
 • bili ili su javno dostupni kada su informacije primljene ili naknadno
 • postao javno dostupan bez krivice izvođača.

(5) Za svaku povredu obaveze poverljivosti dospeva odgovarajuća ugovorna kazna

5. Deo – propisi o poverljivosti i odgovornosti

 • Poverljivost obe strane

(1) Obavezujemo se da ćemo čuvati poverljivost svih vaših poverljivih informacija tokom trajanja, pa čak i nakon završetka programa mentorske grupe/koučing programa/individualnih sesija.

(2) U obavezi ste da čuvate tajnost svih informacija koje se smatraju poverljivim i za koje postanete svesni u okviru saradnje i da ih koristite samo prema trećim licima uz naš prethodni pismeni dogovor. Ovo se takođe odnosi na sve dokumente koje dobijete od nas ili kojima imate pristup u okviru grupnog mentorskog programa / programa koučinga / individualnih sesija.

 • Odgovornost za sadržaj

(1) U onlajn programima/e-knjigama/događajima prikazujemo obrasce i/ili opcije za akciju i, ako je potrebno, dajemo opšte preporuke za akciju. Vi ste jedini odgovorni za implementaciju i donošenje odluka.

(2) Dosijei i dokumenti koje izdajemo su uzorci koje morate prilagoditi svojim potrebama. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kompletnost i ažurnost ovih uzoraka.

(3) Zadržavamo pravo da optimiziramo i prilagodimo sadržaj u bilo kom trenutku.

(4) Nismo odgovorni za bilo koji sadržaj kreiran od strane jednog od naših partnera.

 • Ograničenje odgovornosti

(1) Odgovorni smo za nameru i grubi nemar. Takođe, odgovaramo za nesavesno kršenje obaveza čije je ispunjenje neophodno za pravilno izvršenje ugovora, čije kršenje ugrožava postizanje svrhe ugovora i na čije se poštovanje možete redovno osloniti. U drugom slučaju, međutim, mi smo odgovorni samo za predvidivu štetu koja je tipična za ugovor. Ne snosimo odgovornost za kršenje obaveza iz malog nemara osim onih navedenih u prethodnim rečenicama.

Gore navedena isključenja odgovornosti ne važe u slučaju povrede života, tela ili zdravlja. Odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ostaje nepromenjena.

(2) S obzirom na trenutno stanje tehnologije, ne može se garantovati da će komunikacija podataka putem Interneta biti bez grešaka i/ili dostupna u svakom trenutku. U tom smislu, ne snosimo odgovornost za stalnu i neprekidnu dostupnost ponude.

Najavljujemo periode redovnog održavanja.

(3) Sva navedena ograničenja odgovornosti važe i za naše posrednike.

 • Viša sila

(1) Viša sila nastaje ako se dogodi spoljašnji događaj koji nema operativnu vezu i ne može se sprečiti čak ni najvećom pažnjom koja se razumno može očekivati. Viša sila se pretpostavlja u slučaju prirodnih katastrofa (poplave, zemljotresi, oluje, uragani, požari, politički događaji (ratovi, građanski ratovi), kao i drugi događaji kao što su kuge, pandemije, epidemije, bolesti i karantinske naredbe od strane vlasti, zemlje i države nisu iscrpni događaji kao što su oni pomenuti u stavu 1.

(2) Strana koja prva sazna za događaj odmah obaveštava drugu stranu.

(3) U slučaju više sile u smislu stava 1, strane su saglasne da će ugovorne usluge prvobitno biti obustavljene za vreme trajanja smetnje. To znači da će usluge obe strane za sada biti obustavljene. Naknade koje su već plaćene unapred za grupne mentorske programe / programe za treniranje / onlajn kurseve / onlajn događaje / događaje uživo / individualno treniranje ostaju kod LENS GmbH za ovo vreme. Ako još uvek morate da izvršite plaćanja, još uvek morate da izvršite plaćanja za već pružene usluge. Za usluge koje još nisu pružene, možete pauzirati plaćanje za period obustave ugovora.

Nakon što se nepredvidivi događaj okonča, ugovor će biti nastavljen. Svaka strana snosi sopstvenu odgovornost za eventualnu dalju štetu.

(4) Ako događaj traje duže od 12 meseci, obe strane imaju pravo da raskinu ugovor u tekstualnom obliku uz otkazni rok od 3 nedelje do kraja meseca.

Morate platiti usluge koje LENS GmbH već pruža. Naknade plaćene unapred mora da nadoknadi LENS GmbH. Ako ste izvršili uplatu koja je imala za cilj da vam obezbedi zagarantovano mesto u jednom od naših grupnih mentorskih programa UŽIVO / UŽIVO trenerskih programa / događaja uživo / individualnog treninga UŽIVO, ova naknada neće biti refundirana jer smo mi izvršili našu dužnost, obezbedili smo mesto, bez obzira na to da li se UŽIVO grupni mentorski program / LIVE coaching program / događaj uživo / UŽIVO individualno treniranje održava ili ne. Dodatna naknada za ulaznicu, taksa za onlajn kurs itd. će vam naravno biti vraćena. Čak i u slučaju ovog raskida, svaka strana sama snosi bilo kakvu dalju štetu (npr. rezervacije hotela, rezervacije letova, itd.).

(5) Ako događaj traje duže od 18 meseci, ugovor će biti raskinut. LENS GmbH će tada napraviti konačnu fakturu. Ovaj obračun navodi usluge koje pruža LENS GmbH i uplate koje ste izvršili. Ako još uvek treba da izvršite uplate za usluge koje su već pružene, one se moraju platiti u roku od 14 dana od prijema konačne fakture.

Ako postoji kredit u vašu korist, on će vam biti isplaćen u roku od 14 dana od slanja konačne fakture. Konačna faktura se može poslati putem e-pošte kao PDF prilog. Dalja potraživanja zbog više sile su isključena. Svaka strana snosi svoju štetu.

6. Deo – Završne odredbe i mesto nadležnosti

 • Promene ovih uslova i odredbi

Ovi uslovi se mogu promeniti ako postoji objektivan razlog za promenu. To mogu biti, na primer, promene zakona, promene sudske prakse ili promena ekonomskih okolnosti. O planiranim promenama ćemo vas blagovremeno obavestiti. Imate 14-dnevno pravo na povlačenje nakon prijema informacija. Nakon što ovaj period istekne, prihvatili ste promene.

 • Završne odredbe

(1) Uslovi i odredbe koje su ovde napisane su potpune i konačne. Da bi se izbegle nejasnoće ili sporovi između strana u vezi sa ugovorenim sadržajem ugovora, izmene i dopune ovih uslova treba izvršiti u pisanoj formi – pri čemu je dovoljan E-mail (tekstualni obrazac).

(2) Nadležno za sve sporove je sedište LENS GmbH u Beču. Za preduzetnike, mesto jurisdikcije za sve sporove je sedište LENS GmbH u Beču.

(3) Napominjemo da, pored redovnog pravnog postupka, imate i mogućnost vansudskog rešavanja sporova u skladu sa Uredbom (EU) br. 524/2013. Detalje o ovome možete pronaći u Uredbi (EU) br. 524/2013 i na internet adresi:

Ne učestvujemo u procesu rešavanja sporova.

(4) Ukoliko pojedinačne odredbe ovog ugovora budu ili postanu nevažeće, to neće uticati na ostatak ugovora. Obim usluga ugovorenih u uredbi se tada mora prilagoditi u zakonom dozvoljenom obimu.

Verzija: 1
Od: januara 2024

Aneks 1:

Informacije o potrošačima i politika otkazivanja

(1) Jezik na raspolaganju za zaključenje ugovora je nemački.

(2) Prezentacija naših usluga na veb stranici ne predstavlja obavezujuću ponudu sa naše strane. Samo kada rezervišete uslugu, obavezujuća je ponuda. Ako prihvatite ovu ponudu, mi ćemo vam je poslati ili će vam Elopage poslati potvrdu rezervacije putem e-pošte. Ovim se zaključuje ugovor o grupnom mentorskom programu / koučing programu / onlajn kursu / e-knjizi / događaju.

(3) Cene koje pružamo su neto cene plus porezi.

(4) Podatke potrebne za obradu ugovora između Vas i nas čuvamo i dostupni su vam u bilo kom trenutku. U tom smislu, pozivamo se na izjavu o zaštiti podataka na našoj veb stranici.

(5) Kao potrošač, imate pravo na povlačenje u skladu sa sledećim uputstvima –

PRAVO NA POVLAČENJE

Aneks 1:

Informacije o potrošačima i politika otkazivanja

(1) Jezik na raspolaganju za zaključenje ugovora je nemački.

(2) Prezentacija naših usluga na veb stranici ne predstavlja obavezujuću ponudu sa naše strane. Samo kada rezervišete uslugu, obavezujuća je ponuda. Ako prihvatite ovu ponudu, poslaćemo vam potvrdu rezervacije putem e-pošte. To znači da je ugovor o rezervaciji zaključen.

(3) Imajte na umu da neke od naših proizvoda prodajemo putem Elopage-a. U ovom slučaju, Elopage se bavi prodajom i plaćanjem. Vaš opoziv se može izjaviti i Elopage-u i nama.

(4) Cene koje pružamo su bruto cene uključujući poreze.

(5) Podatke potrebne za obradu ugovora između Vas i nas čuvamo i dostupni su vam u bilo koje vreme. U tom smislu, pozivamo se na odredbe izjave o zaštiti podataka na veb stranici LENS GmbH.

(6) Kao potrošač, imate pravo na povlačenje u skladu sa sledećim uputstvima –

Pravo na otkazivanje

Kao potrošač, imate pravo da otkažete ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Nemate pravo da otkažete ako ste prilikom rezervacije izričito pristali da počnemo sa pružanjem usluge pre isteka perioda za otkazivanje i da je ova usluga u potpunosti obezbeđena. Ako smo delimično obezbedili uslugu, više nemate pravo da otkažete.

Za digitalni sadržaj gubite pravo na povlačenje ako ste se složili da ćete imati trenutni pristup celokupnom sadržaju.

Početak roka kada rezervišete coaching sesiju

Otkazni rok je četrnaest dana od dana zaključenja ugovora. Ugovor je zaključen onog dana kada od nas dobijete e-poruku sa potvrdom nakon uspešne rezervacije ili – u slučaju rezervacije preko internet prodavnice – kada dobijete e-mail sa potvrdom od Elopage-a nakon uspešne rezervacije.

Da biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavestiti o svojoj odluci da odustanete od ovog ugovora putem jasne izjave (npr. pismo poslato poštom ili e-poštom) na:

LENS GmbH
Ilse-Arlt-Straße 19/2
1220 Beč

ili na

E-pošta: office@lens.co.at

Ako ste rezervisali preko Elopage treće strane dobavljača, takođe imate mogućnost da obavestite Elopage o svojoj odluci da opozovete ovaj ugovor putem jasne izjave (npr. pismom ili e-poštom poslatim poštom).

Elopage GmbH
Kurfurstendamm 208
10719 Berlin

ili

Telefon: +49 30 398 20 46 50
E-pošta: help.elopage.com

Možete koristiti priloženi šablon za otkazivanje uzorka, ali to nije obavezno.

Da biste ispoštovali rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o ostvarivanju prava na otkazivanje pre isteka roka za otkazivanje.

Posledice opoziva

Ako opozovete ovaj ugovor, moramo da vratimo sve uplate koje smo primili od vas najkasnije četrnaest dana od dana kada primimo obaveštenje o vašem raskidu ovog ugovora ili – u slučaju rezervacije putem internet prodavnice – primljeno Elopage-om.

Za ovu otplatu koristimo isti način plaćanja koji ste koristili za prvobitnu transakciju.

Ako ste uplatu izvršili bankovnim transferom, dostavite nam podatke o svom računu.

Ako ste se složili da treba da počnemo da pružamo uslugu pre isteka roka za otkazivanje od 14 dana, onda nam takođe morate dati naknadu (naknadu) za ove usluge i u tom pogledu nemate pravo na bilo kakvu nadoknadu.

Dodatak 2:

UZORAK OBRASCA ZA OTKAZIVANJE

Uzorak obrasca za otkazivanje u skladu sa Odeljkom 4, stav 1, tačke 8.9 i 10 FAGG

(Ako želite da otkažete ugovor, popunite ovaj obrazac i pošaljite ga nazad).

LENS GmbH
Generalni direktor Dipl.Ing. Sonja Simonovska
Ilse-Arlt-Straße 19/2
1220 Beč

ili E-mail: office@lens.co.at

Ja/mi (*) ovim otkazujem ugovor koji sam/mi (*) zaključio o kupovini grupnog mentorskog programa/koučing programa (opis kako bi se jasno utvrdilo na koju rezervaciju se odnosi opoziv)

– Naručeno (*)/primljeno (*)
– Ime potrošača(a)
– Adresa potrošača(a)
– Potpis potrošača(a) (samo za papirno obaveštenje)
– Datum

(*) Izbrišite ono što nije primenljivo

Pravo na otkazivanje – PDF