What are you looking for?

Zašto mi zakon privlačenja ne deluje?

„Svakodnevno meditiram, vizueliziram i radim tačno sve korake Zakona privlačenja, a ipak mi se dešava stalno nešto drugo od očekivanog. Zašto?“

Zakon privlačenja uvek deluje, ali ne uvek kako očekujemo. Mi privlačimo stvari u sopstveni život ne našim svesnim vizuelizacijama, već našim podsvesnim programima. Uostalom, ako primenimo najjednostavniju matematiku: jedan dan ima 24 časa. Koliko vremena dnevno meditiramo, vizueliziramo, ponavljamo pozitivne afirmacije, odrađujemo sve korake Zakona privlačenja? Deset minuta, pola sata, sat ili možda posvećujemo tome tri sata dnevno? Šta je sa ostalim vremenom u danu, sa onih preostalih dvadesetak ili više sati?

Univerzum nije za naše želje i narudžbine otvoren samo kada mi nešto svesno vizualiziramo. On je u svakom trenutku otvoren za ono što mu šaljemo. A mi mu stalno nešto šaljemo, hteli to ili nehteli. Ono što mu nesvesno šaljemo su naša osećanja. Univerzum prepoznaje naša „prava“ osećanja, prepoznaje kako se zaista osećamo, a ne prihvata kada glumimo kako se osećamo kao da smo to nešto već dobili. Ali to neznači da Univerzum tamo nešto duboko razmišlja pa sopstvenom logikom odlučuje, u redu, ovo je pravo osećanje, često je, ide u ispunjenje, ah ovo je lažno osećanje, neko pretvaranje, ne ovo ne ide u ispunjenje…“

Univerzum radi na principu vibracija. Svaka naša izgovorena reč, ali i svaka naša neizgovorena reč, kao i svaka naša misao ima svoju vibraciju. A rezultat naših misli su naša osećanja koja isto imaju sopstvene vibracije. I tu nema laganja. Nije moguće pretvarati se i „nameštati“ vibracije.

E sada pitanje je kako slati baš te „povoljne“ vibracije? Tako što ćemo:

  • preispitivati sebe, svoje aktivnosti, misli i osećanja;
  • više upoznavati sebe;
  • nećemo biti u grču ako smo neraspoloženi i tužni misleći da sada odašiljemo negativne vibracije, već ćemo sve ta neželjena raspoloženja shvatiti kao poruke pomoću kojih otkrivamo svoju suštinu;
  • biti spremni da se suočimo sa sopstvenom „tamnom“ stranom

Pogledajte videa:

 

Seminari i Edukacije